Themadag 2

Leefmilieu

Publieke ruimtes en stedelijke landschappen

Case study: De zone Roodebeek- St-Lambrechts-Woluwe

De zone wordt gekenmerkt als een publieke plek, een intermodale knoop in het hart van een stedelijke ontwikkelingszone in de 2de kroon en ligt op het kruispunt van een structurerende verstedelijkingsas en een structurerende vallei in het groene en blauwe netwerk. De bestaande kern van de Roodebeekzone integreert een shopping, een cultureel centrum en een nabijgelegen universiteitscampus. Samen vormen ze een aantrekkingspool in het oosten van Brussel, met een draagwijdte die niet enkel gewestelijk reikt, maar ook daarbuiten

Deze themadag zal vertrekken van de publieke ruimteprojecten in de zone. Van daaruit zullen de sterke sociale en natuurlijke karaktereigenschappen op deze plekken onderzocht worden.

 

  • Leefmilieu: Hoe kunnen de publieke ruimtes de natuurlijke groene en blauwe netwerken integreren en herwaarderen? Hoe kunnen deze zones –die niet enkel een sociale functie hebben, maar eveneens beschermde gebieden zijn binnen Natura 2000- gekoppeld worden ?
  • Mobiliteit: Op welke manier kan een kwalitatief stedelijk plein ontworpen worden, waar uitwisseling en gebruikersfluxen elkaar op verschilllende niveaus kruisen? Hoe kunnen de verschillende duurzame transportmogelijkheden binnen de zone worden aangewend om het autoverkeer en de nood aan parking tot een minimum te beperken?
  • Inrichting: Hoe kunnen de toekomstige densifiëring van de zone en zijn natuurlijke karaktereigenschappen elkaar versterken en tegelijkertijd de nodige bescherming bieden voor deze kwetsbare vallei en het volledige netwerk waar ze op steunt?
  • Beheer: Hoe dienen de drukbezochte natuurlijke publieke ruimtes beheerd worden?

Programma

09.00h – Intro ]pyblik[

09.15h – De Woluwelaan door de ogen van de ontwerper (NL/FR) / Livia de Bethune – SUM

10.15h – Metrolab BrabantSZenne; Wanneer het vraagstuk rond schalen zich in het landschap mengt (FR) / Roselyne de Lestrange – UCL

11.00h – Afsluitend debat en inleiding van het sitebezoek (FR) / Pierre Vanderstraeten- UCL

11.15h – Pauze

11.15h –Plaatsbezoek van de Roodebeekzone en omgeving (NL/FR) / begeleiding door Livia de Bethune (SUM) en Gaëtan Cuartero (IBGE/BIM)

12.30h - Lunch

13.30h – Het blauwe netwerk en zijn integratie in de Roodebeekzone (FR) / Gaëtan Cuartero – IBGE/BIM

14.30h - Pauze

14.45h – Landschappelijke benadering in stedelijke projecten (FR) / Luc Chignier – Bureau Bas Smets

15.30h – Salondiscussie met Bernard Devillers (WIQ), Gregory Matgen (Schepen Leefmilieu Woluwe St Lambert) en Eric Mannès (Adviseur van de Minister van Leefmilieu - Brussels Gewest) (FR) / gemodereerd door Pierre Vanderstraeten - UCL

16.15h – Q&A

16.30h – Einde

Praktische informatie

Plaats: UCL – Centraal Auditorium E - Emmanuel Mounierlaan, 51 - 1200 Brussel

Datum: vrijdag 5 februari 2016

Toegang: gratis

Verplichte inschrijving