Prix ]pyblik[ Prijs 2014

De Prix ]pyblik[ Prijs 2014 werd op 5 februari 2014 uitgereikt aan het project “Walking Madou” – St-Joost-ten-Noode (Suède 36) in het kader van de Dag van de openbare ruimte op de Heizel in Brussel. Naar aanleiding van deze eerste editie van de prijs,  werd een publicatie opgesteld.

Publieke ruimte is een plaats voor ontmoetingen, voor uitwisseling en ter ondersteuning van de levenskwaliteit. Zij speelt een centrale rol in het stedelijke leven: de kwaliteit van haar inrichting maakt volledig deel uit van de leefbaarheid van de dense stad, maar ook van haar aantrekkelijkheid. Deze uitdagingen zijn in het bijzonder aanwezig in Brussel, geweststad in het centrum van de Europese Unie. Hier stellen zich complexe vragen rond publieke ruimte: haar structurerende en hoofdstedelijke rol, haar multifunctionnaliteit en haar toegankelijkheid, maar ook haar voordelen voor de natuur in de stad en de Brusselse burger in het bijzonder.

Daarom verdient het ontwerp van publieke ruimte in de hoofdstad een zeer bijzondere aandacht. Net om die diversiteit en rijkdom van publieke ruimteprojecten naar voren te schuiven en de goede projectprocedures in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar waarde te schatten, organiseerde ]pyblik[ de uitreiking van een Prix ]pyblik[ Prijs. In samenwerking met de “Prijs Publieke Ruimte” die door Steunpunt Straten wordt uitgereikt, richt deze onderscheiding zich tot alle bouwheren, ontwerpers en uitvoerders betrokken bij publieke ruimteprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tijdens zijn eerste editie in 2014 kon de Prix ]pyblik[ Prijs rekenen op 11 inzendingen, iets wat voor een stad ter grootte van Brussel ongetwijfeld een teken is van de hernieuwde belangstelling voor onze publieke ruimtes. Een onafhankelijke jury, samengesteld uit Brusselse en nationale experts, gebruikten de criteria van de “Verklaring voor een kwalitatieve publieke ruimte”, opgesteld door ]pyblik[ om zo de verschillende projecten te beoordelen op de essentiële aspecten voor een kwalitatief ontwerp van een Brusselse publieke ruimte.

Er werden 3 projecten voor de prijs genomineerd: Het Bonneviepark in Molenbeek (Suède 36 et associés), het Muntplein in Brussel-Stad (Technum-MSA) en Walking Madou in Sint-Joost-ten-Noode (Suède 36 et associés).

Tijdens het “Congres van de Openbare Ruimte” reikte jurylid Dag Boutsen de eerste Prix ]pyblik[ Prijs uit aan het project “Walking Madou”. Dit project maakte de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Noode tijdelijk autovrij op een cruciaal punt. De interventie was licht, maar sterk: een gigantische voetgangerszone in gele verf drukte de voor –en nadelen van deze ingreep uit. Dit soort tijdelijke experimenten rond het gebruik en de inrichting van publieke ruimte wordt vandaag de dag veelvuldig toegepast. Walking Madou illustreert de manier waarop een stedelijk project op een strategische en structurerende manier kan worden bedacht, zijn omgeving kan beïnvloeden en zo onderwerp van een debat in de stad wordt.

Deze publicatie wil deze eerste editie van de Prix ]pyblik[ Prijs in de verf zetten. Hierin worden de verschillende kandidaten voorgesteld en wordt er ingezoomd op het winnende project en zijn bureau. Het laatste deel is gewijd aan een debat dat gevoerd werd met 4 experts in Brusselse publieke ruimte en handelde rond verschillende projecten die beschouwd worden als “strijd” om de voorwaarden van publieke ruimtes in Brussel te verbeteren.