Sessie 1

De administratieve en politieke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De administratieve en politieke context van het Brussels Hoofdstedelijk GewestTijdens de theoretische voormiddag wordt in 3 lezingen het thema van de dag belicht in zijn verschillende aspecten.


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een complexe structuur. Niet alleen op ruimtelijk maar ook op administratief vlak.

Wat is de huidige context van zijn planning op vlak van publieke ruimte? Wat is de rol van de verschillende actoren (gemeente, politie, MIVB, …) ?

Al deze aspecten zullen samengevat worden teneinde een duidelijk overzicht te bieden op de bestaande Brusselse situatie.PRAKTISCH

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Vrije toegang

Inschrijving verplicht!

Programma

THEORETISCHE VOORMIDDAG

09h00 Ontvangst en introductie door ]pyblik[


09h30 Definitie van de publieke ruimte

David Jamar - ULB


10h30 Geschiedenis en actuele context van de planning in Brussel

Thao Nguyen - Mobiel Brussel & Francisco Guillan - BSO


11h30 Visie van de gemeente Vorst wat betreft de inrichting en het beheer van publieke ruimtes

Jean-Claude Englebert - Gemeente Vorst


12h30 Vraag en antwoord


13h00 Einde van de theoretische voormiddag


PRAKTISCHE NAMIDDAG

Opleider: Eric Falier

Atelier voorbehouden voor de deelnemers aan de volledige opleiding voor bouwheren