Sessie 4

De projectdefinitie

De opzet

De projectdefinitieTijdens de theoretische voormiddag wordt in 3 lezingen het thema van de dag belicht in zijn verschillende aspecten.


Een goede projectdefinitie draagt bij aan een goede ruimtelijke vertaling.

Welke zijn de benaderingen om tot een goede projectdefinitie te komen? Hoe dienen de doelstellingen, de ruimtelijke ambities,de huidige en toekomstige gebruiken... vastgelegd te worden?

Presentatie van toegepaste voorbeelden: burgerparticipatie als een methode voor een goede projectdefinitiePRAKTISCH

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Vrije toegang

Inschrijven verplicht!

Programma

THEORETISCHE VOORMIDDAG

09h00 Ontvangst en introductie door ]pyblik[


09h30 De definitie en de voorprogrammatie in het kader van wijkcontracten in Brussel met een focus op de publieke ruimtes

Fabienne Lontie - vertegenwoordiger van de Directie Stadsvernieuwing van de BSO


10h30 De principes van een inrichtingsplan : uiteenzetting van de methodes voor de projectdefinitie van het Keizerin van Brabantplein in Molenbeek

Jens Aerts - BUUR


11h30 : De burgerparticipatie als methode om een juiste projectdefinitie te activeren

Ellen Lamberts - AG Vespa Antwerpen


12h30 : Vraag en antwoord


13h00 : EINDE van de theoretische voormiddag


PRAKTISCHE NAMIDDAG

Opleider: Fabienne Lontie - vertegenwoordiger van de Directie Stadsvernieuwing van de BSO

Atelier voorbehouden voor de deelnemers aan de volledige opleiding voor bouwheren