Sessie 8

De projectbegeleiding en zijn toekomstig gebruik

De projectbegeleiding en zijn toekomstig gebruikTijdens de theoretische voormiddag wordt in 3 lezingen het thema van de dag belicht in zijn verschillende aspecten.


Het beheer van publieke ruimtes is van primordiaal belang om de kwaliteit ervan te behouden doorheen de tijd.

Hoe dient men het project te beheren inzake budget, planning, fasering? Hoe dient men te reageren ten opzichte van onvoorziene omstandigheden tijdens de realisatie van het project? Hoe dienen deze publieke ruimtes onderhouden te worden?

Om in te spelen op mogelijke toekomstige problemen dienen deze vragen vanaf het begin geïntegreerd te worden in de uitvoering van het project.PRAKTISCH

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Vrije toegang

Inschrijven verplicht!

Programma

THEORETISCHE VOORMIDDAG

09h00 Ontvangst en introductie door ]pyblik[


09h30 De budgettaire noties en de planning van het project

Olivia Debruyne - gemeente Molenbeek


10h40 De begeleiding van het project en zijn uitvoering

Anais Destree - gemeente Vorst


11h50 Het beheer van publieke ruimtes (aanplantingen, onderhoud en gebruik) Joel Merlin - IBGE/BIM ¬

13h00 EINDE van de theoretische voormiddag

PRAKTISCHE NAMIDDAG

Opleider: Joel Merlin (IBGE/BIM)

Atelier voorbehouden voor de deelnemers aan de volledige opleiding voor bouwheren