Sessie 9

Good practices, best practices

De uitvoering

Good practices, best practicesTijdens de theoretische voormiddag wordt in 3 lezingen het thema van de dag belicht in zijn verschillende aspecten.


Voorbeelden van goede publieke ruimteprojecten

Presentatie van enkele goede Brusselse projecten waar het uitvoeringsproces bijdroeg aan de uitwerking van een kwalitatief publieke ruimteproject.

Hoe werd de programmatie gedefinieerd? Hoe werd het lastenboek opgesteld? Op welke manier werd dit op het projectvoorstel toegepast? Welk beheersysteem werd er op poten gezet?PRAKTISCH

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Vrije toegang

Inschrijven verplicht!

Programma

THEORETISCHE VOORMIDDAG

09h00 Ontvangst en introductie door ]pyblik[


09h30 Parckfarm - Parckdesign 2014

Aline Gayoux - vzw Parckfarm T&T


10h40 Het Ursulines Square

Andrea Urbina Padin & Robert Vanderhulst - BIM


11h50 Het voorplein te Sint-Gillis

Anne de Canniere - Gemeente Sint-Gillis


13.00 EINDE voormiddag


PRAKTISCHE NAMIDDAG

Jury

Atelier voorbehouden voor de deelnemers aan de volledige opleiding voor bouwheren