Masterclass Simonis

Publieke ruimte rond een intermodale knoop

De masterclass richtte zich op het begrip en de integratie van de verschillende geografische en territoriale schalen die de knoop rond het Simonisplein vormt en ondervroeg de voorwaarden voor een efficiënte intermodaliteit in een bestaande stedelijke context.

De publicatie is opgebouwd rond het werk van de 2 deelnemersgroepen. De eerste stelt een beschrijvende analyse voor, een stedelijke lezing van het gebied die leidt tot concrete projectelementen. De tweede groep stelt meteen een interventiestrategie voor, gebaseerd op het idee een tegengewicht te bieden aan de monumentale as van de Leopold II laan. De publicatie wordt afgesloten met theoretische reflecties van de verschillende experts die tijdens de themadag ‘Mobiliteit’ aan bod kwamen.


Leader: Benoît Moritz (MSA)

Internationaal expert: Antonio Cruz (Cruz y Ortiz Arquitectos)

Nationaal expert: Freek Persyn (51N4E)

Lokaal expert: Benoit Frisson (Délices Architectes)

In samenwerking met BRAL die het participatieve luik voor zijn rekening nam

 

Découvrez la publication

Votre navigateur ne permet pas l’affichage des PDF, cliquez sur ce lien pour télécharger le fichier PDF