Sessie 1

De context van het project

THEORETISCHE VOORMIDDAG

Een publieke ruimteproject kan niet losgekoppeld worden van de context waarin het zicht inschrijft. Tijdens deze sessie zal de Brusselse context geëxploreerd worden zowel op ruimtelijk als op politiek -administratief en historisch vlak.

  • Wat is de actuele context van de planning op vlak van publieke ruimtes en wat is de rol van de verschillende actoren (gemeente, politie, MIVB, …) ?
  • Hoe kan men de ontwikkelingslogica van een stedelijke structuur leren kennen om zo zijn mogleijkheden of zijn problemen te begrijpen?

 

 

Programma

09.00u - Onthaal en introductie door ]pyblik[

09.20u - Geschiedenis van Brussel en de evolutie van de typologie van publieke ruimtes (Gery Leloutre - ULB)

10.20u - Pauze

10.30u - Actuele context van de Brusselse planning (Philippe Barette - Mobiel Brussel)

11.30u - Invloed van de historico-morfologische context op de inrichting van publieke ruimte (Livia de Béthune - SUM)

12.30u - Einde van de theoretische voormiddag

Praktische informatie

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Toegang: Gratis

Inschrijving verplicht!