Sessie 1

De context van het project

THEORETISCHE VOORMIDDAG

Een publieke ruimteproject kan niet losgekoppeld worden van de context waarin het zicht inschrijft. Tijdens deze sessie wordt de Brusselse context geëxploreerd, zowel op ruimtelijk als op politiek -administratief en historisch vlak. 

  • Wat is de actuele context van de planning op vlak van publieke ruimtes ?
  • Wat is de rol van de verschillende actoren (gemeente, politie, MIVB, …) ? 
  • Op welke manier kan deze context een invloed hebben op publieke ruimteprojecten ?

Programma

09.00u - Onthaal en introductie door ]pyblik[

09.20u - Geschiedenis van Brussel en de evolutie van de typologie van publieke ruimtes (Géry Leloutre - ULB) - FR

10.20u -  Pauze

10.30u -  De Brusselse planningscontext vandaag (Philippe Barette - Mobiel Brussel) - FR

11.30u - Invloed van de historico-morfologische context op de inrichting van publieke ruimte (Tomas Luyten - Multiple, architecture & urbanism) - NL

12.30u -  Einde van de theoretische voormiddag
13.30h - PRAKTISCHE NAMIDDAG, gereserveerd voor de deelnemers aan de volledige opleiding
Onder de expertise van Tomas Luyten
Atelier "Jonction" geanimeerd door Boris Feron en Hans Eelens

Praktische informatie

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Toegang: Gratis

Inschrijving verplicht!