Sessie 3

Participatie als middel

THEORETISCHE VOORMIDDAG

Participatie is een van de methodes om om te komen tot een goede ruimtelijke en programmatorische definitie van het project en kan eveneens de toe-eigening van bevorderen. Tijdens deze sessie worden de voor –en nadelen van een participatietraject belicht en enkele richtlijnen meegegeven. 

  • Op welke manier kan participatie bijdragen aan de definitie een publieke ruimteproject ? 
  • Hoe dient dit te worden ingepland ? 
  • Hoe kan er geanticipeerd worden op de toe-eigeningslogica die dikwijls lijnrecht tegenover de productielogica staat?  

Programma

09.00u - Onthaal en introductie door ]pyblik[

09.20u - Participatie in de praktijk (Stefan Bendiks - Artgineering) - NL

10.20u -  Pauze

10.30u -  Participatie in debat (Peripheria) - FR

11.30u - Voorbeeld van burgerparticipatie aan de hand van een publieke ruimteproject (Christophe Mercier - Suède 36) - FR

12.30u -  Einde van de theoretische voormiddag
13.30h - PRAKTISCHE NAMIDDAG, gereserveerd voor de deelnemers aan de volledige opleiding
Atelier "Jonction" geanimeerd door Boris Feron en Hans Eelens

Praktische informatie

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Toegang: Gratis

Inschrijving verplicht!