Session 8

Good practices

THEORETISCHE VOORMIDDAG

Deze afsluitende sessie worden de 3 genomineerde projecten voor de prix pyblik prijs 2016 gepresenteerd en aangetoond hoe het projectproces bijdroeg aan de uitvoering van een kwalitatief publieke ruimteproject. 

  • Op basis van welk proces werd het programma gedefinieerd ? 
  • Op basis waarvan werd het lastenboek opgesteld ? 
  • Hoe werd die omgezet naar het projectvoorstel ? 
  • Welk beheersysteem werd er opgezet ? 

Programma

09.00u - Onthaal en introductie door ]pyblik[

09.20u - De werkmethodes van het Gemeenteplein van Molenbeek & het historische centrum van Vorst (Vincent Degrune - Commune de Forest) - FR

10.20u -  Pauze

10.30u -  Presentatie van het Verboeckhovenplein - Schaerbeek (Julien Deloffre - MSA) - FR

11.30u - Presentatie Parckfarm - Molenbeek (Petra Pferdmenges - Alive Architecture, Martine Cantillon - Leefmilieu Brussel, Gabriel - Parckfarm vzw) - FR

12.30u -  Einde van de theoretische voormiddag

Praktische informatie

Plaats: Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel - Paleizenstraat 65-67 - 1030 Brussel

Toegang: Gratis

Inschrijving verplicht!