De stedelijke dimensie van mondiale uitdagingen

De groeiende verstedelijking en de opwarming van de aarde zijn mondiale uitdagingen, waaraan de steden moeten bijdragen met concrete oplossingen, met name door een efficiënte stadsplanning. In deze context verenigen de steden zich in netwerken en dragen ze steeds meer bij aan het nemen van internationale beslissingen.

  Parckfarm
  Parckfarm
  © visit.brussels/Jean-Paul Remy

   

  Verstedelijking

  Verstedelijking en metropolisering

  Meer dan 50% van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden. Deze trend van verstedelijking zet zich ook door: de OESO voorspelt dat tegen 2100 85% van de wereldbevolking in steden zal wonen. (Bron: The Metropolitan century, 2015, OECD).

  Deze verstedelijking van de wereld is een gevolg van de demografische explosie van de steden, maar ook van hun fysieke en ruimtelijke expansie, waardoor er een groeiende onderlinge afhankelijkheid ontstaat tussen stad en platteland. Dit leidt tot het fenomeen van metropolisering of vergrootstedelijking, waarbij de "werkelijke" stad groter is dan de "administratieve" stad.  Daarom is er een centrale rol weggelegd voor de stadsplanning om deze evolutie, die niet zonder gevolgen is, in goede banen te leiden.

  Rol van de steden

  Rol van de steden in de aanpak van de klimaatverandering

  Volgens de Verenigde Naties nemen steden slechts 2% van het aardoppervlak in, maar zijn ze wel goed voor 70% van het wereldwijde bbp. Ze produceren bovendien 70% van alle broeikasgassen en afvalstoffen, en nemen 60% van het energieverbruik voor hun rekening.(Bron; habitat3.org

  In het licht van deze maatschappelijk uitdaging is er een rol weggelegd voor de stadsplanning om bij te dragen tot de doelstellingen van het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C . En dit onder meer door het rationeler benutten van de ruimte, het verspreiden van de kringloopeconomie, het ontwikkelen van infrastructuren en gebouwen met een geringe impact op het milieu enz.

  Groeiende invloed

  Groeiende invloed van steden op wereldvlak

  Steden zijn pioniers wat betreft het aanreiken van oplossingen voor de mondiale uitdagingen op het vlak van verstedelijking en klimaatverandering.

  Zo worden ze onmisbare spelers op het wereldtoneel. Ze bundelen hun krachten in verenigingen en netwerken om invloed uit te oefenen op de beslissingen van Staten en internationale organisaties. UCLG (United Cities and Local Governments), Metropolis , ICLEI (Local Governments for Sustainability) en C40 (Cities Climate Leadership Group) zijn netwerken van grote steden wereldwijd, EUROCITIES en de CEMR (Council of European Muncipalities and Regions) van grote steden in Europa.

  Tot slot betrekken Europese en internationale organisaties (VN, OESO, Benelux...) steden steeds vaker bij het uittekenen van hun beleid en het ontwikkelen van stedelijke initiatieven.

  Contact