perspective.brussels is opgedeeld in 5 Directies om de verschillende opdrachten uit te uitvoeren:

Onder de Algemene Directie van perspective.brussels vallen ook het team van de Bouwmeester maître architecte (BMA), de Dienst Scholen, de Huisvestingsreferent, de cel  internationale, de cel Studentenleven, de Sportcel, het LabCom (dat bestaat uit PerspectiveLab en de Cel Communicatie) en het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO).

De Directie Territoriale Strategie verzorgt ook het secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

Ons organigram