Een participatieve workshop in oktober 2020
Een participatieve workshop in oktober 2020
© Createlli/perspective.brussels

De opdracht van de Dienst Participatie is het ondersteunen van participatieprocessen in het Brussels Gewest, het ontwikkelen van een echte participatiecultuur enerzijds en innovaties op dat vlak anderzijds .

De burgerparticipatie

Door de burger te betrekken, worden politieke besluitvormingsprocessen niet enkelrelevanter en representatiever. Ze worden ook  beter door de bevolking gedragen. Participatie kan verschillende vormen en gradaties van betrokkenheid aannemen; gaande van informatie of raadpleging tot het echt samen opbouwen van publieke projecten.

Als participatie goed wordt georganiseerd en –wanneer ook de meest kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen worden betrokken, kan het een krachtige hefboom zijn voor de emancipatie en de versterking van de sociale cohesie en de Brusselse identiteit.

De Dienst Participatie

Naar aanleiding van de Algemene Beleidsverklaring 2019-2024 en om de participatieve democratie in het Brussels Gewest te versterken, werd besloten om binnen Perspective een nieuwe Gewestelijke Dienst Burgerparticipatie op te richten. Dit team zal participatieve processen en een echte cultuur van participatie  in het Brussels Gewest vormgeven.
Ontdek hier de visienota, goedgekeurd door de Gewestregering, waarin de uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen van deze dienst worden uitgewerkt.

Opdrachten

Om zijn rol als steun en begeleiding van projectbeheerders, zowel van gewestelijke en lokale openbare instellingen als van burgergroeperingen, ten volle te kunnen vervullen, heeft de Dienst zich de volgende opdrachten gesteld:

 • Het ontwikkelen van een kader dat de participatiedemocratie versterkt, dankzij een webplatform met:
  • een toolkit ter ondersteuning van projectbeheerders in alle fasen van hun participatieprocessen;
  • een lijst van lopende participatie-initiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • een lijst van deskundige facilitatoren.
 • Het ontstaan van burgerinitiatieven aanmoedigen door middel van de volgende verwezenlijkingen:
  • de lancering van een opdrachtencentrale dat projectbeheerders de diensten aanbiedt die tijdens participatieprocessen het meest worden gevraagd: procesontwerp en -uitvoering, facilitering, mobilisatie, communicatie enzovoort;
  • de studie, monitoring en analyse van de behoeften en innovaties in de sector. Dit om  praktijken en innovatieve tools te ontwikkelen en toegankelijk te maken;
  • het opzetten van een netwerk van publieke actoren op het vlak van participatie in het Brusselse Gewest, in België en in het buitenland;
  • de begeleiding van jaarlijks geselecteerde projecten.

Publicaties

Participatie in het Brussels Gewest: uitdagingen, bevindingen en ontwikkeling

Visienota Dienst Participatie

2022
perspective.brussels
Downloaden
Referente van de Dienst Participatie
Stéphanie
Willems
Projectverantwoordelijke
Guillaume
Petit
Communicatieverantwoordelijke
Marie
Noack