Themadag 1

Beheer

Stedelijke stromen in het hart van de wijk

CASE STUDY: Het Gemeenteplein - St-Jans-Molenbeek

 

Het Gemeenteplein in Molenbeek is een cruciale plek in de Brusselse benedenstad. Het heraangelegde plein vormt met de ruimtelijke sequentie van de omliggende straten en pleinen de ruggengraat en het hart van een zeer dense grootstadswijk. Hier verknopen zich stadseconomische processen met de gebouwde geschiedenis van migratie, aankomst en vertrek.

De wekelijkse markt, de metrohalte en de nabijheid van ‘1000 Brussel’ genereren specifieke stromen van mensen en goederen, bewegingen van diensten en objecten. Hoe ontvangt de publieke ruimte deze stromen? Hoe gaan actoren en ontwerpers hiermee om? Wordt de gedeelde ruimte door iedereen gedragen of is specialisering mogelijk of zelfs wenselijk?

 

  • Beheer: Op welke manier speelt het beheer van de publieke ruimte (veiligheid, netheid, evenementen, …) in op de perceptie en beleving ervan –en vice versa?
  • Leefmilieu: Materiaalstromen zijn een cruciaal onderdeel van het "metabolisme van de stad". Hoe krijgen deze stromen, zoals de (rest)producten van de markt, een plaats in de publieke ruimte? Hoe worden ze beheerd?
  • Inrichting: Ontwerp, aanleg en inrichting beïnvloeden het feitelijke gebruik van de publieke ruimte, het beheer en onderhoud ervan. Hoe werkt dit precies? Kunnen ontwerpers hier proactief rekening mee houden?
  • Mobiliteit: Wat is de betekenis van pleinen in een weefsel waar kleinhandel en wonen samen bestaan? Betekent de nabijheid van de metro, ook de toegangspoort tot de wijk?

Programma

9.00h – Intro ]pyblik[

09.15h – Het Gemeenteplein door de ogen van de ontwerpers (NL/FR) / Vincent Piroux – A.Practice, Architect van het project & Dries Beys – ARA: Studiebureau dat instond voor de technische ondersteuning voor oa materiaalkeuze

10.15h – Objectieve indicatoren voor netheid en hun toepassing in Brussel (FR) / Stephany Robson – Net Brussel

10.45h – Afrondend debat en inleiding van het sitebezoek (NL/FR)

11.00h – Pauze

11.15h – Bezoek van het Gemeenteplein en omgeving (NL/FR) / Begeleiding Vincent Piroux (A.Practice) & Olivier Mahy (Gemeente Molenbeek)

12.30h - Lunch

13.30h – Het Gemeenteplein door de ogen van de bouwheer (NL/FR) / Olivier Mahy – Schepen van Netheid, Gemeente Molenbeek & Jef Van Damme – Voormalig Schepen van Mobiliteit, Gemeente Molenbeek

14.30h - Pauze

14.45h – Afvalbeheer op de markt van Abattoir (NL/FR) / Salongesprek met Paul Thielemans en Mohammed Imbrir van Abattoir nv en Mara Callaert (Visuality)

15.30h – "Publieke ruimte in een veranderende stad: Molenbeek 1995 - 2005 - 2015” (NL) / Paul Blondeel – VUB/UAntwerpen

16.10h – Q&A

16.30h – Einde

Praktische informatie

Plaats: Huis van Culturen en Sociale Samenhang, Mommaertsstraat 4, 1080 Brussel

Datum: Vrijdag 4 december 2015

Toegang: gratis

Inschrijving verplicht