Themadag 3

Inrichting

Publieke ruimtes als voetgangersverbinding

Case study: Het Sint-Katelijneplein - Brussel

Het St Katelijneplein maakt deel uit van het masterplan de "Wegen van de stad" en is omringd door vele andere pleinen en de centrale lanen. Het plein zelf verschijnt als een evidentie en wordt gebruikt door een gevarieerd publiek dat zich makkelijk verplaatst in dit netwerk van pleinen, straten en steegjes.

Deze themadag onderzoekt het belang van "leegte" op het niveau van ontwerp, gebruik en verplaatsing

 

  • Beheer: Hoe worden de verschillende activiteiten/evenementen op centraal gelegen publieke ruimtes beheerd en dit op korte en lange termijn? En hoe wordt er met de druk op deze ruimtes omgegaan?
  • Mobiliteit: Op welke manier wordt er een evenwicht gecreëerd tussen ontmoeting en passage, tussen trage weggebruikers en gemobiliseerd verkeer en tussen pleinen/steegjes en grote assen/boulevards?
  • Inrichting: Is de inrichting van publieke ruimte gerelateerd aan de vragen: Wie? Wanneer? Hoe?
  • Leefmilieu: Wat is de rol van het continuüm in de publieke ruimte? Willen we terug naar hoe het was? Evolueren we naar tijdloze publieke ruimte?

Programma

09.00h – Intro ]pyblik[

09.15h – De wegen van de stad : Masterplan voor de publieke ruimtes in het historische centrum van de stad (FR) / Guillaume Van der Vaeren & Jean Noël Capart - JNC

10.15h – Admiraalsplein – Wielwijk (Dordrecht)  (NL) / Dag Boutsen – KUL

11.00h – Afrondend debat en inleiding van het sitebezoek (NL/FR)

11.15h – Pauze

11.15h – Sitebezoek St Katelijneplein en omgeving (NL/FR) / begeleiding Guillaume Van der Vaeren - JNC

12.30h - Lunch

13.30h – Heraanleg ‘t Zand in Brugge (NL) / Maarten van de Voorde - West8

14.30h – Debat "Het leven op en rond het Sint Katelijneplein/ met Jef Van Damme (Brussels parlementslid voor sp.a), Raf Custers (geëngageerde buurtbewoner) en Burckhard Doempke (ComitéBru1000) gemodereeerd door Dag Boutsen -KUL

15.30h – Conclusie en Q&A

15.45h – Einde

Praktische informatie

Plaats: Gemeenschapscentrum "De Markten", Oude Graanmarkt 5 - 1000 Brussel

Datum: vrijdag 25 maart 2016

Toegang: gratis

Verplichte inschrijving