In mei 2014 riep de Brusselse Regering de functie van Schoolfacilitator in het leven.

Deze Schoolfacilitator heeft als opdracht de grote nood aan nieuwe plaatsen in lagere en secundaire scholen te omkaderen. De schoolfacilitator analyseert aanbod en vraag (monitoring) en staat in voor de planning en de vlotte verwezenlijking van projecten voor scholen.

In 2016 breidde het Brussels Programma voor het Onderwijs (Strategie 2025) deze opdrachten uit.
Dat jaar werd ook de Dienst Scholen opgericht.
Dit team volgt alle schooldossiers op waarin het Brussels Gewest een meerwaarde kan bieden: kwalitatieve verbetering van de infrastructuur, het 'Schoolcontract' (integratie van de onderwijsinstelling in de wijk), coördinatie en een expertisecentrum voor schoolmoeheid en schooluitval.
De Dienst Scholen werkt binnen perspective.brussels.

De Dienst Scholen legt zich vandaag toe op vijf prioritaire activiteiten:

  1. projecten ondersteunen die het aanbod aan schoolplaatsen vergroten;
  2. de schoolvraag en het schoolaanbod monitoren;
  3. de kwaliteit van de schoolinfrastructuur en -voorzieningen verbeteren;
  4. de schoolcontracten sluiten;
  5. schooluitval tegengaan.

De Dienst Scholen wordt bij zijn opdrachten bijgestaan door een expertisecomité voor de scholen.

Meer informaties BeSchool.brussels