Vijvers van Elsene
Vijvers van Elsene
 
Hogeschool Francisco Ferrer
Hogeschool Francisco Ferrer
 
Université Libre de Bruxelles
Université Libre de Bruxelles
 

Studenten dragen bij aan de levendigheid en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een grootschalig onderzoek en een nieuwe cel Studentenleven geven concreet invulling aan het gewestelijk beleid voor de begeleiding van studenten.

Brussel is de grootste studentenstad van België. Meer dan 100.000 studenten staan ingeschreven bij instellingen voor hoger onderwijs en nemen ongeveer 25.000 studentenjobs voor hun rekening.

Studenten dragen bij aan de levendigheid, de identiteit, de creativiteit en de economische en sociale ontwikkeling van de verschillende wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Studenten beter opvangen, ze informeren en ze helpen bij hun traject ... dat is de nieuwe uitdaging. Huisvesting, mobiliteit, werk en vrije tijd zijn de belangrijkste thema’s binnen deze uitdaging. Om beter in te spelen op de verwachtingen van de studenten heeft het Brussels Gewest, binnen perspective.brussels, een diagnosehulpmiddel ontwikkeld en ook een cel Studentenleven opgericht.

Stand van zaken van het studentenleven

De studie "Het studentenleven in Brussel: stedelijke praktijken en omgang met de stad" brengt het studentenleven in Brussel in kaart (werk, vrije tijd, mobiliteit, huisvesting…). Deze studie werd, tussen 2013 en 2015, uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandstalige en Franstalige instellingen voor hoger onderwijs en het Brussels Studies Institute (BSI).

Om een monitoring van het studentenleven te kunnen uitbouwen en een beeld te krijgen van de ontwikkelingen en de effecten van het overheidsbeleid, zal de studie vanaf het begin van het nieuwe academiejaar 2019 opnieuw worden uitgevoerd.

De resultaten zullen bijdragen aan de ontwikkeling van studentenvoorzieningen in de bestaande universiteitswijken en in Usquare, de toekomstige internationale universiteitswijk gelegen aan de voormalige Kazernes van Elsene.

Een synthese van dit uitgebreide onderzoek over de stedelijke praktijken van de studenten is beschikbaar. Studentenhuisvesting kreeg bijzondere aandacht. Zo weten we nu bijvoorbeeld dat 51% van de studenten een kot huurt en dat een derde van hen samen met anderen iets huurt.

Oprichting van een Cel Studentenleven

Dankzij de studie van perspective.brussels over het studentenleven heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Cel Studentenleven opgericht, met als doel de verwachtingen van dit belangrijke doelpubliek in te lossen.

Deze cel Studentenleven heeft tot taak om het onthaal en het dagelijkse leven van studenten in Brussel beter maken. Ook de oprichting van een uniek informatieloket en een drietalige studentenwebsite staan op het programma.

Opdrachthoudster
Elisa
Donders
Opdrachthoudster
Alice
Glorie
Opdrachthouder
Rodrigo
Albea