Strategische Polen

Het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling vermeldt huisvesting, voorzieningen, stedelijke economie en mobiliteit als de grote uitdagingen van onze tijd. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, beschikt het Brussels grondgebied over strategische troeven: het Kanaalgebied en polen waar ruimtelijke ontwikkeling een hefboom kan zijn voor de toekomst van het Gewest.

  Beschrijving

  Deze strategische polen bieden Brussel heel wat mogelijkheden omdat ze bijvoorbeeld openbaar eigendom zijn (NAVO), omdat ze een aanzienlijk ontwikkelingspotentieel bieden (Thurn & Taxis, het kanaalgebied), omdat ze strategisch gelegen zijn (een intermodale hub zoals de Zuidwijk) of omdat ze al die kenmerken tegelijk bezitten.

  Door deze polen op een doordachte manier te ontwikkelen, verhoogt de gewestelijke, nationale en internationale aantrekkingskracht van Brussel. Dit grootstedelijke project positioneert Brussel zo tussen andere grote Europese steden.

  Perspective werkt actief mee aan een territoriale ontwikkelingsstrategie voor de volgende strategische polen.

  Boordtabel van de RPA's

  Compleet boordtabel van de RPA's

  Compleet boordtabel van de RPA's

  Boordtabel van de SVC's

  Compleet boordtabel van de SVC's

  Compleet boordtabel van de SVC's