Kinderopvang

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan heel wat uiteenlopende uitdagingen rond kinderopvang. Om in te spelen op de toenemende behoeften van de gezinnen en de actoren binnen de sector, vertrouwde de Brusselse regering een aantal opdrachten toe aan de Dienst Scholen en Studentenleven van Perspective.


  © pixabay

  Beschrijving

  De ambities in het meerderheidsakkoord van de regering (2019-2024) werden bevestigd in het kader van de GO4Brussels 2030-strategie en het 'Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang'. De opdrachten die aan Perspective zijn toevertrouwd, staan daarin beschreven en moeten bijdragen tot de uitbouw van een diepgaande expertise daaromtrent, rekening houdend met een gewestelijke visie over de thematiek.

  Uitbouw en beheer van de opvolging van het aanbod aan en de vraag naar opvangplaatsen

  • Gegevens verzamelen rond de bestaande opvangplaatsen en de plannen voor nieuwe plaatsen, met name dankzij een samenwerking met de Gemeenschappen en de Gemeenschapscommissies en met de verschillende actoren in de sector. 
  • De territoriale spreiding van het aanbod en de vraag analyseren
  • Het plaatstekort analyseren binnen de interventieperimeters en op basis daarvan aanbevelingen formuleren rond de behoeften aan plaatsen
  • Nagaan in welke prioritaire interventiezones er een gebrek is aan opvangplaatsen

  De gewestelijke werkgroep 'Kinderopvang' coördineren

  • Instaan voor de coördinatie van de gewestelijke werkgroep en de subgroepen die de plannen voor het creëren van nieuwe opvangplaatsen opvolgen (NL en FR)
  • De samenwerking versterken tussen tal van actoren uit verschillende kindgerichte sectoren
  • Gegevens verzamelen en uitwisselen, de plannen om nieuwe plaatsen te creëren opvolgen en de kennis, de praktijken en de standpunten rond uitdagingen daaromtrent delen

  Kennis uitbouwen en besluitvormingsinstrumenten ontwikkelen

  • De regelgeving en de hervormingen opvolgen, de impact ervan op de kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evalueren, met name aangaande de gevolgen voor het aanbod aan opvangplaatsen.
  • Specifieke studies opzetten om de kennis uit te diepen, met name inzake de toegankelijkheid van opvanglocaties (met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals eenoudergezinnen, ouders die een opleiding volgen en werkzoekende ouders) en de risicofactoren voor de sluiting van die voorzieningen.
  • Nieuwe indicatoren uitwerken en/of bestaande indicatoren verfijnen aan de hand waarvan gegevens kunnen worden gekwantificeerd, vergeleken en geïnterpreteerd

  Het creëren van extra opvangplaatsen vergemakkelijken

  • De kennis, de analyses en de studies via de website van Perspective delen/toegankelijk maken
  • Nuttige informatie publiceren zoals de verschillende subsidiërende beleidsniveaus, waarbij Perspective de zones met opvangtekorten in kaart brengt en analyseert
  • De uitbouw van projecten begeleiden, met name in het kader van een samenwerking met de Task Force Voorzieningen van Perspective door te helpen bij het zoeken naar manieren om het aanbod uit te breiden

  Overzicht

  Overzicht van de kinderopvang in Brussel

  Het overzicht van de kinderopvang in Brussel geeft informatie over de institutionele actoren die actief zijn op het Brussels grondgebied, hun reglementering, de locatie van de kinderopvangvoorzieningen en de monitoring van vraag naar en aanbod van kinderopvangplaatsen in Brussel.

  Meer informatie over het Overzicht van de kinderopvang in Brussel

  Contact

  Nieuws