< Alle Strategische Polen

Schaarbeek-Vorming

Het Gebied van Gewestelijk Belang ‘Schaarbeek-Vorming’ ligt in het noorden van het Brusselse Gewest. Het biedt een uniek grondpotentieel en is bovendien goed toegankelijk.

  Schaarbeek-Vorming
  Schaarbeek-Vorming
   

  Beschrijving

  De ideale locatie voor nieuwe activiteiten zoals eenmultimodaal distributieplatform en een nieuwe wijk aan het Kanaal in de onmiddellijke omgeving van het Koninklijk Domein van Laken.

  Schaarbeek-Vorming staat al langer aangeduid als belangrijke grondreserve voor het Brusselse Gewest. Het is een Gebied van Gewestelijk Belang met Uitgestelde Aanleg (GGBUA) in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). In navolging van andere spoorwegsites in de stad werd het ontwikkelingspotentieel van de site benadrukt met de invoering van een Richtschema, goedgekeurd door de Gewestregering in 2013.

  Achtergrond

  Een richtschema voor de (her)aanleg van de site

  Het Richtschema werd uitgewerkt nadat de Federale Overheid en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) eind 2004 afspraken om een deel van de historische site van Schaarbeek-Vorming tegen 2020 beschikbaar te maken en te saneren. Het Richtschema werd toevertrouwd aan een multidisciplinair team (Studio012, IDEA Consult, Mint, Ecorem, 3M), vertegenwoordigd door de stedenbouwkundige ingenieurs Bernardo Secchi en Paola Viganò. Het steunt op de volgende interventiepijlers:

  • In het noorden van de zone: ontwikkeling en herstructurering van de economische activiteiten en de havenactiviteiten, daar waar de toegankelijkheid beter is (waterweg en spoorweg),
  • In de kern van de site: aanleg van een gebied met voorzieningen op maat van de stad en in de onmiddellijke omgeving van het station van Schaarbeek- Reizigerssite,
  • In het zuiden: ontwikkeling van een nieuwe wijk naar het Kanaal en het Koninklijk Domein van Laken toe, die voordeel haalt uit een eventuele blootlegging van de Zenne.

  De ontwikkeling van het aanbod aan openbaar vervoer zal de mobiliteit in de nieuwe wijken verbeteren en zorgen voor de aansluiting op de rest van het Brusselse openbare vervoer.

  Een multimodaal logistiek platform

  Het terrein wordt gekenmerkt door een trimodale bereikbaarheid:

  • over water, via de voorhaven en haar containerterminal;
  • per spoor, meer bepaald vrachtlijn L26, die het bedrijventerrein verbindt met het gehele Belgische spoorwegnet;
  • via de weg, verbonden met de Brusselse Ring en Brussels Airport.

  Door het gebruik van het kanaal en het spoor voor het vervoer van goederen te bevorderen, biedt de ontwikkeling van deze site een kans om de weerbaarheid en duurzaamheid van de distributiesystemen en stadslogistiek in het Brussels Gewest te verbeteren.

  Een ecosysteem van activiteiten

  De oprichting van dit nieuwe activiteitencentrum zal de economie en werkgelegenheid stimuleren en ruimte creëren voor gewestelijke openbaredienstverleningsinfrastructuren. De nabijheid van tal van actoren wier economische activiteiten in de sector van de circulaire economie als cruciaal worden beschouwd, maakt het gemakkelijker om een samenhangend economisch ecosysteem tot stand te brengen dat de uitdagingen van morgen aankan.
  Het groene en blauwe netwerk versterken

  Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) bepaalt de rol van Schaarbeek-Vorming in het gewestelijke groen-blauwe netwerk.

  Ecologie is een drijvende kracht achter de grootschalige territoriale ontwikkeling van dit gebied.

  Met het oog op een kwaliteitsvolle en coherente landschapsontwikkeling wordt de Zenne opengelegd en worden de principes van het Beeldkwaliteitsplan (BKP) toegepast. Dat plan wil de ecologische corridors tussen het kanaal en de omliggende wijken versterken.

  De nabijheid van de Zenne en het waterzuiveringsstation in het noorden van het gewest maken een voorbeeldig regenwaterbeheer noodzakelijk. Er zal een wetland- en infiltratienet worden aangelegd. Die ecosystemen worden mee in de planning opgenomen.

  Door de verontreiniging van de bodem kan dit netwerk niet worden gebruikt voor stadslandbouw. Het groen-blauwe netwerk wordt wel de ruggengraat van een fiets- en voetgangersinfrastructuur naar het noorden en het Vlaams Gewest.

  Beheer van mobiliteit naar de stad

  De mobiliteit om de stad binnen te komen wordt opnieuw bekeken in het kader van een intergewestelijke mobiliteitsstudie. De bedoeling is de Vilvoordselaan opnieuw in te richten, de toegankelijkheid van de Budabrug te herzien en de verkeersstromen typisch voor dit soort stedelijk gebied in goede banen te leiden. Dankzij de uitbouw van een stedelijk logistiek en distributiecentrum van gewestelijke omvang moeten minder zware vrachtwagens de stad binnenrijden. De aanleg van een netwerk van fietspaden in het groengebied waar de Zenne wordt opengelegd, zal de plek beter toegankelijk maken voor zachte vervoermiddelen.

  Historiek

  Historiek

  Het ontwikkelingspotentieel van het terrein wordt bevestigd in een richtschema dat in 2013 door de Brusselse regering werd goedgekeurd.
  Dat richtschema was gebaseerd op de herstructurering en versterking van de economische en havenactiviteiten, de aanleg van een gebied voor voorzieningen op grootstedelijke schaal in de onmiddellijke omgeving van het station van Schaarbeek en de ontwikkeling van een nieuwe wijk. De uitdagingen van de stad zijn intussen echter geëvolueerd, waardoor nog meer nadruk is komen te liggen op economische transitie en een betere ecologische weerbaarheid van het gewest.

  Publicaties

  Richtschema hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming - Deel 1

  2013
  Downloaden

  Richtschema hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming - Deel 2

  2013
  Downloaden

  Richtschema hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming - Niet-technische samenvatting

  2013
  Downloaden

  Contact