< Alle Strategische Polen

Heizel

Integratie van lokale en internationale troeven van de historische wijk in een ambitieus stadsproject.

  Heizelsite
  Heizelsite
   

  Beschrijving

  De Heizel was de locatie van de wereldtentoonstellingen van 1935 en 1958. In de loop der jaren werden er allerhande grote voorzieningen gebouwd zonder een overkoepelende stedenbouwkundige visie: de tentoonstellingspaleizen, een nationaal voetbalstadion, een planetarium, een cinemacomplex, enz.

  Neo, een ambitieus en visionair project

  Het Neo-project voorziet een groot internationaal congrescentrum, een ontspannings- en recreatiecentrum met een toeristisch en sportief aanbod, een winkelcentrum van nationaal formaat, 750 woningen, hotels en ongeveer 20.000 m² kantoorruimtes. De reorganisatie van functies en activiteiten biedt bovendien de gelegenheid om de indeling en de toegankelijkheid van de openbare ruimte opnieuw te bekijken. 

  Op basis van een internationale wedstrijd werd in september 2010 het Nederlandse stedenbouwkundige bureau KCAP, geassocieerd met de studiebureaus Arup Amsterdam en Fakton, aangesteld om een masterplan uit te werken voor de hele site. 

  In juni 2010 lanceerde de Stad Brussel een procedure met concurrentiedialoog om een economische partner aan te wijzen voor de planning, het ontwerp, de financiering, de uitvoering, het beheer en de exploitatie van fase 1 van NEO (kleinhandel, vrije tijd, huisvesting). Deze openbare aanbesteding leidde in december 2014 tot de ondertekening van een contract met het consortium Unibail-Rodamco-Westfield, BESIX en CFE (dit consortium deed een beroep op de Franse architect en stedenbouwkundige Jean-Paul Viguier).

  Naar aanleiding van de COVID moesten de principes voor de bouw van een groot congrescentrum (5.000 plaatsen) worden herzien. Momenteel worden er plannen uitgewerkt voor de ontwikkeling van een geïntegreerd "conventies - tentoonstellingen" aanbod, in symbiose met de activiteiten van het Paleis van de Heizel dat al aanwezig is op de Heizel site.

  Eerste realisaties

  De grote, polyvalente zaal van Paleis 12 (15.000 plaatsen) werd op 13 september 2013 geopend. Het is een van de eerste grote verwezenlijkingen van het Neo-project.

  Het Verregatpark werd in de zomer van 2022 geopend voor het publiek. Het verdubbelde de oppervlakte van het oorspronkelijke park.

  Er werd gestart met een nieuwe verbinding van het Heizelvlakte naar de Brusselse Ring (de werken zijn bijna klaar in Brussel en zullen worden voortgezet met een tunnel onder de Romaansesteenweg en naar de Ring in Vlaanderen).

  Een groot sportpark (rugby, hockey, atletiek, verschillende buitensporten) heeft een bouwvergunning gekregen (bouw gepland tussen 2024 en 2026).

  GBP & RPA

  Ruimtelijke planning

  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 2 mei 2013 een gedeeltelijke wijziging goedgekeurd van het GBP met betrekking tot het Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) nr. 15, om de uitvoering van de Neo-plannen mogelijk te maken. De Raad van State vernietigde deze gedeeltelijke wijziging op 6 maart 2020.

  Perspective heeft aan de Brusselse Regering een wijziging van het GBP voorgesteld die tegemoetkomt aan de grieven van de Raad van State. Na goedkeuring door de regering wordt die wijziging van 4 maart tot 2 mei 2022 onderworpen aan een openbaar onderzoek. De meningen en klachten die tijdens dit openbaar onderzoek naar voren zijn gebracht, hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp van wijziging, dat door de regering is goedgekeurd en van 5 juni tot en met 15 september 2023 aan een openbaar onderzoek zal worden onderworpen. Zodra ze van kracht wordt, zal deze wijziging het uitgangspunt vormen voor de ontwikkeling van een BBP door de Stad Brussel.

  Om een coherente inrichting van de Heizelvlakte te garanderen, werkt Perspective tegelijkertijd met zijn partners aan een strategische gedeelde visie voor een grotere perimeter die rekening houdt met verschillende dynamieken.

  Om deze reflectie, die zal worden vertaald in een Richtplan van Aanleg, op gang te brengen, heeft Perspective een definitiestudie uitgevoerd als voorbereiding op het ontwerp van het RPA Heizel. Overeenkomstig de door Perspective ontwikkelde methodologie zijn de planningswerkzaamheden immers gebaseerd op een gedetailleerde diagnose. Raadpleeg de studie 'Heizel en omgeving'. 

  Publicaties

  Vaststellingen, analyse en uitdagingen van de Heizel en omgeving

  Definitiestudie

  2021
  Downloaden

  Synthesenota Heizel

  2019
  perspective.brussels
  Downloaden

  Contact

  heizel () perspective ! brussels

  Nieuws