projecting.brussels

opvolging van het stadsproject
  Uitzicht over Brussel (Basiliek van Koekelberg)
  Uitzicht over Brussel (Basiliek van Koekelberg)
   

  Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) belichaamt de visie op de ontwikkeling van het Gewest op middellange/lange termijn en vormt dus het kader van het Brusselse stadsproject.

  Het GPDO brengt een aantal concrete acties, initiatieven, doelstellingen of projecten samen om een gemeenschappelijke traject uit te tekenen dat als leidraad moet dienen voor de evolutie van Brussel naar een duurzame, moderne en inclusieve buurtstad die, binnen de grenzen van de gewestelijke bevoegdheden, iedereen de middelen biedt om zich te ontplooien.

  Om ervoor te zorgen dat het GPDO te allen tijde kan fungeren als een relevant algemeen kader dat de sectorale projecten en strategieën van de vele actoren in de stad met elkaar in overeenstemming brengt, belastte de Brusselse regering perspective.brussels met de opvolging van het stadsproject.

  Perspective wil een dynamische strategische planning opzetten, waarbij het stadsproject voortdurend wordt geactualiseerd in functie van de evolutie van de socio-economische situatie van het Gewest en de stedelijke problemen waarvoor het GPDO oplossingen heeft voorgesteld. De missie met de naam projecting.brussels omvat drie assen:

  • jaarlijkse en transversale opvolging van de evolutie van de stedelijke context;
  • coördinatie van het overleg met de gewestelijke actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het stadsproject;
  • praktische en prospectieve reflectie over de thema's van het stadsproject.

  Jaarlijkse en transversale opvolging van de evolutie van de stedelijke context

  Het doel van deze as is om de evolutie van de stedelijke context regelmatig en systematisch op te volgen om ervoor te zorgen dat de parameters aan de basis van het GPDO relevant blijven. Een ander punt is de beoordeling van de milieueffecten van de uitvoering van het stadsproject, zoals gespecificeerd door het BWRO.

  Er zijn verschillende soorten indicatoren nodig:

  • sociaal-economische indicatoren om de evolutie van de sociaal-economische context op gewestelijk niveau op te volgen;
  • milieu-indicatoren om de evolutie van de milieucontext van het Gewest en de milieu-impact van de uitvoering van het plan op te volgen en om te bepalen hoe het plan kan worden ingepast in het Programma voor Duurzame Ontwikkeling 2030 en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's).

  Coördinatie van het overleg met de gewestelijke actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het stadsproject

  De regering heeft haar besturen en openbare instellingen een aantal initiatieven, acties en projecten toevertrouwd of doelstellingen toegewezen. Deze doelstellingen moeten coherent blijven en doorheen de tijd een gedeelde globale visie blijven vormen.
  In dit verband moet Perspective dus een structureel overleg opzetten met de operationele actoren om samen met hen de uitvoering van het GPDO op te volgen.

  Praktische en prospectieve reflectie over de thema's van het stadsproject

  Om bepaalde GPDO-thema's verder uit te diepen en specifieke problemen en vragen te belichten, zal perspective.brussels verschillende themajaren organiseren.
  Deze themajaren zullen ook een gelegenheid zijn om een communicatie op te zetten met het grote publiek over het stadsproject en om de mensen bewust te maken van de uitdagingen, de complexiteit en de tijdelijkheid van de verschillende elementen van het stadsproject. In dit kader werkt perspective.brussels voor het eerste themajaar rond stedelijke dichtheid.

  Een gecontroleerde verdichting

  Het tegemoetkomen aan de behoeften die voortvloeien uit de demografische groei is voor het Stadsproject een belangrijk aandachtspunt op middellange en lange termijn. Het gaat er dus om woningen en infrastructuur te bouwen en openbare ruimten te ontwikkelen die een goede levenskwaliteit garanderen in een stad waar de toekomst ligt in verdichting.
  Het GPDO omschrijft niet precies wat deze verdichting inhoudt, wat de fundamenten ervan zijn, waarom ze cruciaal is voor de ontwikkeling van de stad van de toekomst of welke vorm ze kan aannemen in het algemeen en in Brussel in het bijzonder. Allemaal punten die het voorwerp zullen zijn van praktisch en prospectief onderzoek in het eerste themajaar  rond het Stadsproject.

  Contact

  projecting ! brussels () perspective ! brussels

  Nieuws