De wettelijke schriftelijke voorschriften van het GBP

  A. Algemene voorschriften voor alle gebieden

  B. Bijzondere voorschriften betreffende de woongebieden

  1. Woongebieden met residentieel karakter

  2. Typische woongebieden

  C. Bijzondere voorschriften betreffende de gebieden met gemengd karakter

  3. Gemengde gebieden

  4. Sterk gemengde gebieden

  D. Bijzondere voorschriften betreffende de industriegebieden

  5. Gebieden voor stedelijke industrie

  6. Gebieden voor havenactiviteiten en vervoer

  E. Bijzondere voorschriften betreffende de andere activiteitengebieden

  7. Administratiegebieden

  8. Gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten

  9. Spoorweggebieden

  9Bis.Ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving

  F. Bijzondere voorschriften betreffende de gebieden voor groene ruimten en de landbouwgebieden

  10. Groengebieden

  11. Groengebieden met hoogbiologische waarde

  12. Parkgebieden

  13. Gebieden voor sport- of vrijetijdsactiviteiten in de open lucht

  14. Begraafplaatsgebieden

  15. Bosgebieden

  16. Gebieden van erfdienstbaarheden langs de randen van bossen en wouden

  17. Landbouwgebieden

  G. Bijzondere voorschriften betreffende bepaalde delen van het grondgebied

  18. Gebieden van gewestelijk belang

  19. Gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg

  20. Grondreservegebieden

  H. Voorschriften betreffende de gebieden in overdruk

  21. Gebieden van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

  22. Het lint voor handelskernen

  23. Het punt van wisselend gemengd karakter

  24. Structurerende ruimten

  I. Bijzondere voorschriften betreffende de belangrijkste wegen en het openbaar vervoer

  25. Algemeen

  26. Het wegennet

  27. Het openbaar vervoernet

  28. De parkeerterreinen

  29. Het gebied van het stationsproject en van het gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg

  J. Programma's van de gebieden van gewestelijk belang

  K. Programma van het gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg

  L. Verklaring van de voornaamste in de stedenbouwkundige voorschriften gebruikte termen