< Alle Strategische Polen

Weststation

Het braakliggend terrein achter het Brussel West-treinstation en de spoorweg die de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in twee deelt, bieden een uitzonderlijk ontwikkelingspotentieel. De herstructurering van dit gebied met goede openbaarvervoerverbindingen wordt uitgewerkt in het kader van een territoriale strategie, ondersteund door een Richtplan van aanleg (RPA) en een Stadsvernieuwingscontract (SVC).

  Weststation multimodale pool
  Weststation multimodale pool
  © perspective.brussels/Reporters
  Molenwest
  Molenwest
  © perspective.brussels/Pedro Correa
  Infrabel Academy
  Infrabel Academy
  © perspective.brussels/Pedro Correa

  Beschrijving

  Het Weststation is een omvangrijke site van 13 hectare en strekt zich uit over ongeveer een kilometer. Als Gebied van Gewestelijk Belang (GWB) vormt dit vroegere goederenstation de verbinding tussen twee delen van Sint-Jans-Molenbeek: het dichtbebouwde oosten met oude woningen en het westen dat recenter ontwikkeld werd.

  Mobiliteit, een troef van de wijk

  Sinds de renovatie van het intermodale ‘Weststation’, de reorganisatie van het metronet in 2009 en de creatie van een MIVB-halte, is deze wijk één van de best verbonden wijken van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met het openbaar vervoer (metro, bus, tram, trein).

  Een studie om de toekomst van de site te plannen

  Een definitiestudie (FR) maakte in 2015 een analyse van de site en de omliggende wijken. De studie identificeert de behoeften aan huisvesting, voorzieningen voor scholen, economische activiteiten, mobiliteit en landschap. Ze formuleerde ook stedelijke aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van de site.

  Een ambitieus inrichtingsplan

  Naar aanleiding van de definitiestudie werkte perspective.brussels aan een Richtplan van aanleg (RPA), uitgevoerd door Taktyk (landschap)/Alive Architecture (beheer van de overgang)/51N4E (architectuur) met Abo en Tractebel (effectenrapport)  Dit RPA besteedt veel aandacht aan de inrichting van de openbare ruimte en aan het landschap.

  Lees meer over het RPA - Weststation

  Een stadsvernieuwingscontract voor de wijk

  Lees meer over de SVC - Weststation

  Publicaties

  Stadsprojecten

  Weststation: Richtplan van Aanleg

  Informatief luik

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden
  Stadsprojecten

  Weststation : Richtplan van Aanleg

  Strategisch & regelgevend luik

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden
  Stadsprojecten

  Weststation : Richtplan van Aanleg

  Milieueffectenrapport

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden
  Stadsprojecten

  Weststation : Richtplan van Aanleg

  Niet technische samenvatting van het MER

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden
  Definitiestudie

  Weststation - Definitiestudie (FR)

  2015
  perspective.brussels
  Downloaden

  Synthesenota Weststation

  Downloaden

  Contact

  west () perspective ! brussels

  Nieuws