Een nieuwe blik op het studentenleven in het Brussels Gewest

Resultaten van de enquête

Publicatie

Gepubliceerd op 14 december 2020

 

Affiche van de enquete eind 2019-begin 2020
Affiche van de enquete eind 2019-begin 2020
 
perspective.brussels heeft "een nieuwe blik op het studentenleven" in het Brussels Gewest. Tussen november 2019 en maart 2020 werd een enquête bij de Brusselse studenten uitgevoerd om hun stedelijke praktijken en relatie met de stad te kennen.
De analyse van de resultaten en de presentatie tijdens het webinar zijn nu beschikbaar!

Het Gewest is de grootste studentenstad van het land, met meer dan 100.000 inschrijvingen in de 50 instellingen voor hoger onderwijs (IHO) die zich op het grondgebied bevinden

Een beter inzicht in deze doelgroep is noodzakelijk, om een goed beleid te ontwikkelen. Deze gegevens bieden een grondig inzicht in de Brusselse studentenbevolking en hun omgang met de stad. Een eerste enquête over dit onderwerp werd tussen 2013 en 2015 uitgevoerd.

Bijna 5.000 deelnemers vulden een online vragenlijst in. Thema's zoals mobiliteit, huisvesting, werk  en het leven in de wijk kwamen er aan bod. In de resultaten wordt geen rekening gehouden met de gezondheidscrisis naar aanleiding van Covid-19, de enquête werd enkele dagen vóór het begin van de eerste lockdown afgesloten

De belangrijkste bevindingen van deze enquête:

  • Van de respondenten woonde 67% niet in het Brussels Gewest voordat zij hun studies aanvatten – 47% woonde elders in België en 20% in een ander land. Een specifiek hoofdstuk is gewijd aan internationale studenten, zij kozen voor Brussel omwille van de kwaliteit van het onderwijs, een specifieke opleiding, of de aantrekkingskracht van de stad. De resultaten wijzen er tevens op dat 56% van de ondervraagden de intentie heeft om na zijn of haar studies in het Brussels Gewest te blijven wonen. Deze score betekent een verhoging van 5% ten opzichte van 2013-2015.
  • Hoewel de meerderheid van de respondenten de Belgische nationaliteit heeft (75%), is een lichte stijging van het aantal studenten met een andere nationaliteit merkbaar. Zij vertegenwoordigden 21% bij de eerste enquête en zijn nu in 2019-2020 goed voor 25%. Merk ook op dat 32% van de ondervraagden meertalige studenten zijn.
  • De toegankelijkheid van Brussel is een belangrijk element, want 28% van de studenten woont in een ander gewest en pendelt. Bijgevolg woont 72% van hen in het Gewest. 34% leeft in een studentenwoning (studio, gedeelde huurwoning, studentenresidentie, enz.).
  • Studentenresidenties en gedeelde huurwoningen zijn de woningtypes die de studenten het vaakst kiezen. Zij vertegenwoordigen samen 62% van deze specifieke markt. Het huurcontract voor studenten, dat in januari 2018 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd ingevoerd, wordt tot op vandaag het vaakst gebruikt. 
  • De respondenten zijn in het algemeen tevreden over hun woonst en omgeving, maar 24,5% geeft aan dat de prijs-kwaliteitsverhouding van hun woning een probleem vormt. 45% van de internationale studenten geven bovendien aan ontevreden te zijn over de kosten voor levensonderhoud in het Brussels Gewest. Om hun studies te kunnen financieren, is 44,6% van het totale aantal respondenten aan het werk, wat een verhoging van 11,6% is ten opzichte van de gegevens uit de eerste enquête.

Wat de andere thema's betreft, nog dit: studenten blijkven voor hun verplaatsingen voornamelijk te wandelen (67%) in combinatie met het MIVB-netwerk (58%). Van wie niet deelneemt aan culturele activiteiten, geeft 40% aan niet op de hoogte te zijn van het voorgestelde aanbod. 41% blijkt zich soms onveilig te voelen, dit aandeel ligt hoger bij Belgen (43%) dan bij internationale studenten (36%).

Naast de bevindingen worden in het rapport ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Het doel is om te zorgen voor een beter onthaal van internationale studenten, maar ook voor een betere territoriale benadering van het studentenleven in Brussel (op basis van geharmoniseerde en geaggregeerde gegevens).

Deze tweede enquête is het resultaat van een samenwerking tussen de Brusselse hogeronderwijsinstellingen en verschillende teams bij perspective.brussels (Directie Territoriale Kennis, de Cel Studentenleven, de Cel Sport en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse).

U kan de resultaten vanaf nu raadplegen!

Blik op het studentenleven: stedelijke praktijken en omgang met de stad

Presentatie van de enquête tijdens een webinar over het onderwerp

Bekijk het inteview van de Cel Studentenleven op BX1.

Meer info