Heizelvlakte: openbaar onderzoek voor het ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan

Geef uw mening!

Openbaar onderzoek

Gepubliceerd op 25 mei 2023

 


© perspective.brussels/Pedro Correa
Perimeter van het ontwerp van GGB nr. 15
Perimeter van het ontwerp van GGB nr. 15 'Heizel'
 

Van 5 juni tot en met 15 september 2023 onderwerpt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een ontwerp tot gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) op de Heizelvlakte aan een openbaar onderzoek. Dat project is een mijlpaal voor de ontwikkeling van de site en gaat vergezeld van een Milieueffectenrapport.

In algemene zin is het GBP is een instrument om de verschillende stedelijke functies te organiseren. Het bepaalt de bestemming van het grondgebied en begrenst onder andere de bebouwbare en de groene zones. Het is bindend voor zowel overheidsdiensten als particulieren. Alle afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen moeten de bepalingen van het GBP respecteren.

In dit geval gaat het om een gedeeltelijke wijziging van het GBP tot instelling van het Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) nr. 15 op de Heizelvlakte. Het betreft een herziening van de gedeeltelijke wijziging van het GBP van 2022 op basis van de ontvangen adviezen.

Raadpleeg de documenten die aan het openbare onderzoek worden onderworpen van 5 juni 2023 tot en met 15 september 2023:

De documenten onderworpen aan het openbaar onderzoek in 2022 zijn eveneens beschikbaar.

U wilt graag uw bemerkingen en bezwaren bekendmaken?

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunt u het dossier raadplegen:

  • online, op de website van Perspective (zie hierboven)
  • • bij de Stad Brussel:  Stadsbestuur Brussel - Departement Stedenbouw – Hallenstraat 4, 1000 Brussel.  Maandag tot woensdag: 8.30 - 16 uur, donderdag: 8.30 - 18 uur, vrijdag: 8.30 - 13 uur. Donderdag: 16 - 20 uur (alleen op afspraak: 02/279.30.41). Informatie en technische uitleg kunnen alleen op afspraak worden verkregen: 02/279.30.41..

Bemerkingen en bezwaren kunnen worden geuit tijdens de bovenvermelde periode van het onderzoek, ofwel:

  • via ons formulier
  • schriftelijk ter attentie van perspective.brussels, departement Territoriale Strategie
  • per e-mail: GBP@perspective.brussels
  • per brief naar: Naamsestraat 59, 1000 Brussel
  • mondeling bij het hierboven vermelde gemeentebestuur, dat ze zal optekenen en de aangever er gratis een afschrift van zal bezorgen.

Beluister de radiospot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info