Usquare.brussels en het BKP behalen Green Deal-onderscheiding

Twee Brusselse stadsprojecten krijgen Europese erkenning

Gepubliceerd op 16 oktober 2020

 


 

Het Europees Comité van de Regio's erkent 200 projecten die bijdragen aan de verspreiding van best practices in het kader van de Green Deal (Map of Best Practices).

Wat is de Green Deal?

Het "Groene Pact" of Green Deal, een initiatief van de Europese Commissie, is een actieplan om van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent te maken.

De bedoeling van dit pact is om:

  • een efficiënt gebruik van hulpbronnen te bevorderen door om te schakelen naar een schone en circulaire economie
  • biodiversiteit te herstellen en vervuiling te verminderen

De Green Deal bouwt verder op de initiatieven van de Europese steden en regio's om een rechtvaardige en inclusieve ecologische transitie te realiseren.

Twee Brusselse projecten bekroond

Het Comité van de Regio's lanceerde een oproep om best practices voor te stellen onder het motto "Green Deal Going Local" om 200 inspirerende Green Deal-projecten op te sporen. Twee Brusselse projecten kregen in dat verband een speciale erkenning.

Usquare.brussels is een stadsproject dat voorstelt een nieuwe gemengde wijk en nieuwe plaatsen voor onderzoek en innovatie in het hart van de stad te creëren. Het project omvat de bouw van openbare en studentenwoningen, de aanleg van een nieuw groot openbaar park van ongeveer 2.000 m² en open, vlot toegankelijke verkeersvrije ruimten met nieuwe openbare voorzieningen voor de wijk en winkels, waaronder een duurzame voedingshal van 1.500 m². Het project krijgt vorm op het terrein van de oude kazerne van Elsene, met oog voor de voorbeeldige restauratie van de gebouwen.

Het BKP of Beeldkwaliteitsplan is het landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteitsplan voor de Kanaalzone. Dit 14 km lange gebied doorkruist het hart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en loopt door 7 gemeenten. Het is een dicht en sociaaleconomisch achtergesteld gebied dat doorheen de jaren kon rekenen op heel wat overheidsinitiatieven. Het doel van het BKP is om nieuwe groene ruimten te creëren en de kwaliteit van de bestaande openbare ruimten te verbeteren om bij te dragen aan de leefkwaliteit, zowel op sociaal als op ecologisch gebied. De aanwezigheid van het kanaal laat een frisse wind waaien door het stadscentrum en gaat het hitte-eilandeffect tegen.

Door hun verschillende dimensies dragen beide projecten in belangrijke mate bij aan de regionale en Europese doelstellingen op het gebied van de bestrijding van klimaatverandering en het streven naar duurzaamheid, evenwicht en inclusie.

We danken de Europese instanties van harte voor dit vertrouwen en de erkenning van de inspanningen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert voor een harmonieuze en duurzame ontwikkeling van zijn wijken.

Meer info