Visie van onze experten op natuur in Brussel

Fototentoonstelling « Natuur in de stad » door en bij Perspective

Tentoonstelling

27 juni 2022 > 05 maart 2023

8:30>15:30

Gepubliceerd op 30 juni 2022

 


 
Onze 17 collega's krijgen de kans om elk via 5 foto's hun kijk op stadsnatuur te geven, een thematiek die tegenwoordig vaak centraal staat in debatten over stadsplanning.

Hun beelden zijn vastgelegd op (soms) onverwachte plekken waar de natuur in brede zin en de stad elkaar ontmoeten.

De stedelijke ruimte is een door en voor mensen gecreëerde plek, waar de natuur in een of andere gedaante aanwezig is. In het Brussels Gewest manifesteert die natuur zich duidelijk in de grote stadsparken en in het Zoniënwoud.

Maar ze verschijnt ook op ongewone plekken: ze duikt op uit spleten in het beton, zoekt haar toevlucht in stadsmoestuintjes en op groendaken, dringt door tot in stadions, staat ten dienste van het collectief, verfraait openbare en private ruimtes, laat grote verkeersaders ademen, tiert welig op stadsmeubilair, laat creativiteit toe, is te zien in de metro, helpt om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken, komt juichend of kruipend tevoorschijn, gaat soms woest tekeer ...

De stad - een gebied dikwijls vol beton, baksteen, asfalt, hitte en vervuiling - biedt niettemin heel wat mogelijkheden voor de fauna en flora die er onderdak vinden.

De natuur vervult tal van functies en speelt een essentiële rol voor het leefcomfort van bewoners en stadsgebruikers: luchtverkoeling, regulering van de watercyclus, filtratie van verontreinigende stoffen, demping van stadslawaai, verfraaiing van de leefomgeving, verbetering van de samenleefkwaliteit ...

Stadsnatuur boost ook het fysieke en mentale welzijn, want ze biedt ruimte voor wandel- en sportactiviteiten en werkt ontmoetingen in de hand.

De fototentoonstelling sluit aan bij die gewestelijke denkoefening, onder meer gevoerd door Perspective en haar partners, over de plaats van de natuur in de stad.

U kan de tentoonstelling bezoeken tijdens de zomermaanden, van maandag tot vrijdag (van 8u30 tot 15u30).