De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle huidige RPA's op het grondgebied van het Gewest.

Deze tabel toont de status van elke RPA en de respectievelijke projectmanagers. Deze tabel wordt binnenkort dynamischer. Voor de verschillende sequenties van een RPA-procedure worden de stappen hieronder aangegeven.

Naam van het RPA Vorige sequentie
van de procedure
Huidige sequentie Volgende sequentie Naam van de
projectleider
Specifiek-Email
Heyvaert

In werking getreden
08/12/2021

Uitvoering van het project Uitvoering van het project Milène Deneubourg heyvaert@perspective.brussels
Weststation

In werking getreden
03/12/2021

Uitvoering van het project Uitvoering van het project Sarah Moutury west@perspective.brussels
Josaphat

Advies van de GOC
24/03/2022

Aanpassing van het
project
Goedkeuring in 2e lezing (bis) Alexandre Ferrão
Santos
josaphat@perspective.brussels
Delta
Herrmann-Debroux
Goedkeuring in 3e lezing
28/04/2022

 

In werking getreden
01/06/2022
Uitvoering van het project Milène Deneubourg herrmann-debroux@perspective.brussels
Zuid

Advies van de GOC
17/03/2022

Aanpassing van het
project
Goedkeuring in 2e lezing Vanessa Thieffry midi@perspective.brussels
Kazernes van Elsene -
Usquare

In werking getreden
12/01/2021

Uitvoering
van het project

Uitvoering
van het project

Milène Deneubourg
Géraud Bonhomme

usquare@perspective.brussels

Wet

Advies van de GOC
29/10/2020

Bijsturen van de
huidige visie
Bijsturen van de
huidige visie
Pierre Lemaire padloi@perspective.brussels
Ninoofsepoort Advies van de GOC
05/12/2019
Aanpassing van het
project
Goedkeuring in 1e lezing (bis) Charlotte Demulder ninove@perspective.brussels
Reyers /
mediapark.brussels

Advies van de GOC
17/06/2021

Aanpassing van het
project
Goedkeuring in 1e lezing (bis) Ioulia
Pankratieva
mediapark@perspective.brussels
Heizel

Burgerraadpleging/
Informatie en deelname
02/09 tot 17/10/2019

Opstelling van
het ontwerp
Goedkeuring in 1e lezing Alexandre Ferrão
Santos
heizel@perspective.brussels
Maximiliaan-Vergote

Burgerraadpleging/
Informatie en deelname
02/09 tot 17/10/2019

Opstelling van
het ontwerp
Goedkeuring in 1e lezing Mathilde Berlanger mberlanger@perspective.brussels
Defensie

Burgerraadpleging/
Informatie en deelname
02/09 tot 17/10/2019

Opstelling van
​ het ontwerp
Goedkeuring in 1e lezing Sven De Bruycker defense@perspective.brussels
Bordet

Burgerraadpleging/
Informatie en deelname
18/05 tot 17/06/2018

Opstelling van
het ontwerp
Goedkeuring in 1e lezing Sven De Bruycker

Vanessa
Thieffry

bordet@perspective.brussels

Boordtabel bijgewerkt op 09/06/2022 

 Sequenties van een RPA-procedure

Stappen van de BWRO-procedure (vetgedrukt) / Stappen van de planningsprocess (cursief)

 1. Besluit tot opstelling
 2. Voorbereiding van de projectontwikkeling
 3. Burgerraadpleging / Informatie en deelname
 4. Opstelling van het ontwerp
 5. Goedkeuring in 1e lezing
 6. Openbaar onderzoek en advies van de instanties
 7. Advies van de GOC
 8. Analyse van het proces van openbare raadpleging, overleg en arbitrages
 9. Eventuele aanpassing van het project
 10. Goedkeuring in 2e lezing
 11. Advies van de Raad van State
 12. Eventuele aanpassing van het project
 13. Goedkeuring in 3e lezing
 14. Publicatie en inwerkingtreding

Indien het project aan het eind van het openbaar onderzoek ingrijpend wordt gewijzigd, maakt het gewijzigde project het voorwerp uit van een 1e lezing bis, wordt het aan een nieuw openbaar onderzoek voorgelegd en wordt de beschreven procedure vanaf deze stap hervat.