Hoe stedelijke dichtheid en levenskwaliteit met elkaar verzoenen? — 1ste themajaar

De praktische en prospectieve reflectie in het kader van de missie projecting.brussels vertaalt zich in het opzetten van een themajaar rond stedelijke dichtheid.

  Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Brigitte Jilka, Rafi Segal, Rudy Uytenhaak
  Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Brigitte Jilka, Rafi Segal, Rudy Uytenhaak
  © perspective.brussels
  Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Rafi Segal & Brigitte Jilka
  Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Rafi Segal & Brigitte Jilka
   

  Beschrijving

  Het doel van deze reflectie is het concretiseren van de voorwaarden om stedelijke dichtheid en levenskwaliteit in de wijken te verzoenen.

  In dat verband organiseert perspective verschillende reflectiemomenten en werksessies.

  Rondetafel

  Het rondetafelgesprek van 28 november 2019

  Het rondetafelgesprek dat op 28 november 2019 plaatsvond in de lokalen van perspective rond het thema 'Hoe stedelijke dichtheid en levenskwaliteit met elkaar verzoenen?' bracht verschillende Brusselse actoren bijeen (perspective.brussels, Leefmilieu Brussel, Urban, Citydev, MSI), naast vertegenwoordigers van het verenigingsleven en de vastgoedsector en internationale experts uit Amsterdam, Boston en Wenen.

  Het doel was om gezamenlijk een stand van zaken op te maken, de problemen in kaart te brengen en de basis te leggen voor een zo gemeenschappelijk mogelijke aanpak. Het debat ging verder dan de vraag of verdichting opportuun is en richtte zich op de vormen die de verdichting moet aannemen en de voorwaarden waaraan ze moet voldoen opdat ze zich in Brussel in een kwalitatieve en duurzame aanpak kan vertalen.

  Meer info over het rondetafelgesprek, de bijdrage van de internationale experts en drie vidéo's waarin teruggeblikt wordt. 

  Webinars

  De webinars van december 2020 tot juni 2021

  Eén dinsdag per maand, gedurende zes maanden, zal Perspective iemand uit het werkveld of een onderzoeker van internationaal niveau uitnodigen om zijn of haar visie omtrent stedelijke dichtheid te delen. Dichtheid en gezondheid, dichtheid van de diverse functies, dichtheid en openbare ruimte, dichtheid en natuur, dichtheid en architectuur, ... Deze lezingen zullen de gelegenheid bieden om dichtheid vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en een panoramisch beeld over dit concept te vormen.

  Het programma:

  Alle webinars zijn te vinden op de YouTube-pagina van perspective.brussels.

  Bundel met aanbevelingen 

  Een bundel met aanbevelingen

  Het is een samenvatting van de face to face en virtuele uitwisselingen van dit themajaar met internationale deskundigen in verschillende domeinen zoals architectuur, economie, design en biologie .

  Lopende studies

  Twee lopende studies over het grootstedelijk gebied

  perspective.brussels heeft, in samenwerking met het Vlaamse Gewest, BMA en de Vlaams Bouwmeester doelgericht nagedacht over de Brusselse periferie en de randgemeenten.

  De lopende studie "Open Brussels' over het netwerk van open ruimten tussen Brussel en zijn periferie onderstreept bijvoorbeeld  het belang van de landschapsstructuur in de stad. Deze studie uitwerkt een visie en concrete acties voor de verschillende sites ten noorden van Brussel (Noordrand).

  Een andere studie die ook wordt uitgevoerd, is '20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel'. Deze studie onderzoekt hoe de periferie dichter is geworden en in de loop van de 20e eeuw is geëvolueerd, en formuleert ook haar ambities voor stedelijke ontwikkeling in de 21e eeuw. De resultaten van deze studie werden in een atlas gebundeld.

  Contact

  projecting ! brussels () perspective ! brussels

  Publicaties

  Stedelijke dichtheid: Lijst met aanbevelingen

  De dichtheid ten dienste van de levenskwaliteit, naar een nieuw stedelijk evenwicht

  2022
  perspective.brussels
  Downloaden

  Nieuws